طی بازار امروز، در ابتدای معاملات شاهد افزایش تقاضا در بسیاری از نمادهای بازار بودیم به‌گونه‌ای که شاخص روند افزایشی در پیش گرفت و تا ٢۴٧٣٨٠.۶١ واحد صعود کرد...