در سال گذشته علاوه بر تولید خوب، بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان فروش با میانگین قیمتی ۶۵٠٠ دلار به ازای هر تن داشته که برای سال ٩٨ ...