بورس ٢۴ : کالاها هنوز دلاریزه هستند و جو روانی افت نرخ به خوبی در اغلب بازارهای کالایی در حال خودنمایی است که به عقب‌گرد سریع خریداران و میل به فروش بیشتر منجر شده است... این شرایط جو روانی رشد نرخ را که ماه‌ها و حتی بیش از یکسال است که اغلب بازارها را در نوردیده را به ناگاه وارد یک فاز معکوس کرده است گویی قرار است بخش مهمی از رشد قیمت‌های دلاری به یک‌باره تغییر فاز داده و با کاهش قیمت‌های بزرگی روبه رو باشیم... این ذهنیت به صورت کلی غلط است یعنی قرار نیست نرخ‌ها به قدری فرو بریزد که نرخ‌های اوایل سال گذشته را در ذهن‌ها زنده کند زیرا اغلب بازارهای کالایی همچون پتروشیمی و فولاد تمامی رشد قیمت‌ دلار آزاد را تجربه نکرده که قرار باشد با سقوط این نرخ وارد یک فاز کاهشی شدید و نگران‌کننده شود...