شرکت لبنیات کالبر در سال ١٣٧٣ با نام شرکت سرمایه‌گذاری نصر گستر اراک شروع به فعالیت نمود. در سال ١٣٧۶ عملیات اجرایی طرح تولید پنیر UF را شروع و در سال ١٣٧٩ اولین پروژه به بهره‌برداری رسید و سپس در طی سال‌های....