بهتر است به این بخش توجه کنید چراکه در ٩٩ درصد موارد مطالبات، ذخایر، بدهی یا دارایی های مشکوک در این بخش ذکر خواهند شد...

آموزش بورس همراه با عصر ایران و بورس۲۴ :

تا کنون چقدر نام صورت های مالی را شنیده اید؟ چقدر با این ابزار کار کرده اید؟ آیا بجز سود خالص یا EPS نگاهی هر چند گذرا به اجزای آن داشته اید؟ اگر جوابتان خیر است پس چند دقیقه ای را مهمان ما باشید و اگر جوابتان بلی ست برای افزایش سرانه مطالعه چند دقیقه را صرف مرور دانش خود کنید.

صورت های مالی شامل چند بخش اساسی هستند که اولین آن ها در گزارشات حسابرسی شده تحت عنوان نظر حسابرس در سامانه کدال آورده می شود. البته این بند در تمام صورت های مالی 12 ماهه مشاهده می شود اما بد نیست بدانید که هر شرکت موظف است حداقل در طول سال دو گزارش حسابرسی یکی در 6 ماهه و دیگری در 12 ماهه منتشر کند. این الزام برای شرکت های بورسی و فرابورسی تا حدود زیادی رعایت می شود اما اگر از بورس به سمت بازار دوم و پایه خیز بردارید، گزارشات حسابرسی شده از سوی ناشران بعضا یک مشت کاغذپاره به حساب می آیند.در حقیقت یکی از دلایل اصلی جداشدن بازار پایه از باقی بازار در بحث وجه تضمین (تخصیص اعتبار) همین بحث شفافیت اطلاعاتی است که چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ کیفیت قابل مقایسه با شرکت های بورسی نیستند (پیش از قضاوت در خصوص دیدگاه نویسنده باید گفت که بازار پایه تاج سر است!)

حتما الان در ذهن فعالان قدیمی تر یک مثال نقض پیدا خواهد شد بلکه دوتا یا حتی بیشتر اما از اصالت این گزارشات چیزی کم نمی شود. بالاخره شرکت هایی که قصد ورود به بازار بالاتر را دارند باید این حداقل های سازمان بورس را رعایت کنند.

گزارشات حسابرسی شده و نظر حسابرس می تواند زوایای پنهانی را از یک شرکت افشا نماید. بهتر است به گزارش حسابرسان توجه کنید چراکه در 99 درصد موارد حقایقی را برایتان آشکار خواهند کرد و مطالبات، ذخایر و بدهی یا دارایی های مشکوک را در این بخش ذکر خواهند کرد. آن 1 درصد نیز استثنائاتی است که می تواند بهای گزافی برای سرمایه گذاران و اعتماد کنندگان به این گزارشات به همراه داشته باشد و البته قرار نیست نامی از سهم کنتورسازی بیاوریم و داغ عده ای را تازه کنیم. در هر صورت بهتر است برای یک دستمال، قیصریه را به آتش نکشید... ما اعتماد می کنیم، شما هم اعتماد کنید

در آخر نگاهی می کنیم به اسکرین شاتی از سامانه کدال به تاریخ امروز و تفاوت گزارشات 3 ماهه و 6 ماهه را برای دو شرکت مشاهده می کنیم.

در بخش بعد سراغی از سایر بخش های مهم صورت های مالی خواهیم گرفت.

مطلب قبلی : نبض بازار اینجا می زند.

مطلب بعدی : دارایی و بدهی را بهتر ببینید.