داستان ارزهای دیجیتال در هفته های اخیر جذابیت بیشتری پیدا کرده زیرا قیمت ها افت و خیزهای بزرگ داشته و نیز شرکت فیس بوک اعلام کرده قصد دارد ارز دیجیتال خود یعنی لیبرا را راه اندازی کند. سرمایه گذاران بسیار مایلند بدانند افق بازار ..