بورس ٢۴ : بازارهای کالایی باز هم یک روز دشوار را پشت سر گذاشتند مخصوصاً در شرایطی که بازار فولاد سریع‌تر و شدیدتر از سایر بازارهای کالایی مشابه با افت نرخ همراه شده است آن هم پس از یک دوره افزایش نرخ ، ضعف تقاضا را به وضوح می‌توان در بازار مشاهده کرد و همین داده فضای چندانی برای رشد قیمت‌ها باقی نمی‌گذارد. امروز بورس انرژی روز خوبی را سپری کرد... در بورس کالا شاهد عرضه‌های نسبتاً گسترده آلومینیوم بودیم که همگی با قیمت‌های پایه مورد معامله قرار گرفت که نشان می‌دهد تقاضا در این بازار وجود دارد ولی کم است... بازار پلیمرها این روزها پس از ثبت معاملاتی نسبتاً متعادل و بهتر از هفته گذشته امروز از تعادل نسبی خود را حفظ کرد و حتی برخی از گریدها با جرقه‌های رشد نرخ همراه بود...