گروه تولیدی مهرام در تاریخ ۶ اسفند ١٣۴٩ تحت شماره ١۴۴٩٨ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به عنوان شرکت سهامی خاص به ثبت رسید و بلافاصله شروع به فعالیت نمود. شرکت در تاریخ ....