قریب به نیم قرن پیش به همت مرحوم مهندس علی زاهدی تجریشی، در استان خراسان نخستین کارخانه مولد سیمان تأسیس شد و در سال ١٣٣۶ بهره‌برداری از کوره‌های عمودی با استفاده از انرژی حرارتی کک که تکنولوژی روز آن زمان بود آغاز گردید. به جهت گذار از تولید تناوبی به تولید مداوم و در راستای کاهش قیمت تمام‌شده محصول....