شرکت اصلی سیمان لار سبزوار در تاریخ ٠٧-١٠-١٣٨٢ طی شماره ١٣۵٣ در اداره ثبت شرکت‌های سبزوار به ثبت رسید و موافقت اصولی جهت اجرای طرح سیمان با ظرفیت ٣۴٠٠ تن کلینکر در روز توسط وزارت صنایع و معادن برای شرکت صادر گردید که در حال....