بورس ٢۴ : بی‌رونقی بازارهای کالایی را رها نمی‌کند. خوش‌بینی‌ها به بازار فولاد به سرعت به یأس بدل شد و شاهد بودیم که این بازار مهم با کاهش نرخ سریعی همراه گشت که می‌تواند یک جریان جدید را در این بازار داخلی به همراه داشته باشد. البته احتمال تثبیت اوضاع برای روزهای آینده وجود دارد... در بازار پلیمرها اگرچه جرقه‌های پراکنده‌ای از رشد قیمت‌ها را شاهد بودیم ولی ضعف تقاضا در این بازار هم وجود دارد گویی بعد از بازار فولاد ، نوبت بازار پتروشیمی‌هاست که با واقعیت‌های معاملاتی رو در رو شود... البته انتظار برای تداوم رشد قیمت دلار نیمایی می‌تواند محرکی برای بازار باشد تا جایی که می‌توان گفت رشد قیمت‌ها دستوری ولی ضعف تقاضا از ساز و کار بازار منشأ گرفته است...