بازار سنگ آهن برخلاف بازار دیگر مواد خام، در ماه های اخیر عملکرد مثبت داشته اما هیچ چیز برای همیشه ادامه پیدا نمی کند. تحلیلگران معتقدند بازار این ماده خام مورد استفاده در تولید فولاد در ..