در پیش‌بینی های پیش رو در سناریوی اول درآمدهای عملیاتی در مقایسه با سال مالی قبل با افزایش ٩۵ درصدی و در سناریوی دوم با افزایش ١٣٨ درصدی مواجه شده‌اند بااین‌حال در پیش‌بینی اول حاشیه سود ناخالص...