گزارشات ضعیف شرکت های این گروه در کنار افزایش ریسک به علت بالا رفتن قیمت سهام در چند ماه اخیر و منتشر نشدن خبری در مورد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از مهمترین دلایل افت سهام این گروه بود...