کالایی‌ها رکود را رها نمی‌کنند تا جایی که می‌توان روزهای سخت را برای اغلب بازارهای کالایی مهم مشاهده کرد... کاهش قیمت دلار آزاد در کنار رشد قیمت دلار نیمایی هم به روزهای سخت فعلی دامن زده است ، یعنی با افت تقاضا ، کاهش قیمت‌ها به میزان انتظار نبوده است.هرچند که در بازار فولاد کاهش نرخ سریع‌تر و آزادانه‌تر بوده ولی در بازار پلیمرها ، قیمت‌گذاری رسمی با دلار نیمایی اجازه افت نرخ چندانی را به بازار نمی‌دهد. این شرایط در کنار ضعف جدی تقاضا و ترس از کاهش بیشتر قیمت‌ها موجب شده تا احتمال افت بیشتر نرخ تقویت شود آن هم در شرایطی که امروز اغلب بازارهای کالایی با افزایش شتاب و تقویت گستردگی افت قیمت‌ها روبه‌رو بودند. این وضعیت کلی راهی جز کاهش بیشتر قیمت‌ها به امید جذب بیشتر تقاضا را باقی نگذاشته است...