این شرکت که تولید کننده انحصاری pvp به شمار می آید از لحاظ درآمدزایی با توجه به نرخ های فروش جدید و لحاظ تورم هزینه ها قادر خواهد بود برای سال مالی ٩٨ سودی معادل ...