بورس ٢۴ : روز ابتدایی هفته جاری هم رخداد خاصی در بازارهای کالایی تجربه نشد و یک جریان کاهشی هنوز هم در اغلب بازارها قابل مشاهده است. فولاد یکی از افت قیمت‌های شاخص را تجربه کرد و البته بازار پتروشیمی با افت نرخ کمتری همراه شد. اگرچه در نهایت می‌توان تداوم افت قیمت‌ها و تداوم رکود را به خوبی مشاهده کرد آن هم با وجود کاهش قیمت دلار آزاد... قیمت دلار آزاد یا همان دلار سنا در حال کاهش است و این روند نزولی بر تمامی بازارها اثر گذاشته است و شاید بتوان گفت کمترین تأثیر آن همان عدم خودنمایی جو روانی کاهش قیمت‌هاست و تا زمانی که این روند کلی ادامه دارد انتظار تغییر فاز روانی بازارها و خرید هیجانی بیهوده خواهد بود...