بازار امروز در حالی آغاز شد که متأثر از جو مثبت دیروز در ابتدا شاهد رشد شاخص بودیم ولی در همان ساعت ابتدایی با افزایش عرضه‌ها شاخص روند نزولی به خود گرفت....