در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه تحت تاثیر اجرایی شدن آئین نامه «مدیریت ریسک» با فشار عرضه های بیشتر به دلیل ضعف در سمت تقاضا روبرو شد. به نظر قضیه بسیار ساده است. معامله‌گران به دلیل تضعیف قدرت خرید عقب می‌نشینند و در نتیجه فروشنده‌ها جسارت بیشتری برای عرضه دارایی خود پیدا می‌کنند. اما نکته مهمی که باید توجه داشت این است که ...