باز هم نفت خام در بورس انرژی فروش نرفت... این سومین عرضه نفت خام سنگین در بورس انرژی بود که البته برای دومین بار پیاپی معامله نشد.. این شرایط به این معنی است که حتی انعطاف قیمتی هم به کمک معاملات در بورس انرژی نیامده است و گویی خبرهای دیگری است که وضعیت معاملات نفت خام را رقم می‌زند...