طی معاملات امروز بازار در ابتدا ساعات معاملاتی شاهد افزایش تقاضا به ویژه در شرکت‌های بزرگ بودیم که باعث رشد شاخص تا ٢٣٩١٢٢.٨ واحد گردید ولی در همان ابتدا با افزایش عرضه‌ها، روند شاخص نیز تغییر کرد و به آرامی روند نزولی خود را در پیش گرفت به‌گونه‌ای که در پایان شاخص با کاهش ٠.۴٣ درصدی به ٢٣٧١۴٨.٢۵ واحد رسید....