طی ساعات معاملاتی امروز شاهد بازاری پر نوسان بودیم به‌گونه‌ای که در ابتدای بازار شاهد رشد شاخص و در همان ساعات ابتدایی شاهد روند نزولی سریع در شاخص بودیم ولی ...