شرکت بین‌المللی محصولات پارس در سال ١٣۴٢ با نام شرکت سهامی پراکتر اند گمبل (P&G)، به‌عنوان اولین واحد تولیدکننده پودر شوینده دستی با نام تجاری (تاید) تأسیس و از سال ١٣۴۴ با ظرفیت تولید ٠٠٠ ۵ تن در سال آغاز به بهره‌برداری نمود...