این شرکت که در نیمه دوم سال ١٣٧٠ به‌طور کامل راه‌اندازی گردید، در نزدیکی بزرگ‌ترین و غنی‌ترین معادن مس خاورمیانه، بزرگ‌ترین مجتمع صنعتی ارتباط‌دهنده معادن مس و روی با صنایع تولیـدی کشور به شمار رفته ...