شرکت کاشی و سرامیک الوند از شرکت‌های تولیدکننده محصولات ساختمانی می‌باشد که در گروه کاشی و سرامیک و تحت عنوان کلوند سهام آن مورد معامله قرار می‌گیرد و طی سال مالی ٩٨ افزایش ۶٠درصدی را تجربه نموده است. همچنین قیمت حال حاضر این سهم در حدود ۶۶٠٠ ریال می‌باشد...