به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، روند رو به رشد قیمت های فروش و جهش فروش در ٢ ماهه سال ٩٨ انتظارات را برای جهش عایدی و قیمت سهام سالمین بالا و سیگنال خرید خوبی در این سهم صادر کرد