در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار سرمایه با ثبت رشد بیش از ٢.۵٠٠ واحدی روز گذشته، از سد ٢٢٧ هزار واحدی عبور کرد و در مسیر مقاومت بعدی خود در ارتفاع ٢۴٠ – ٢۴٢ هزار واحدی قرار گرفت. در گزارش روز گذشته به این نکته اشاره شد که بازار انرژی کافی برای گذر از مقاومت خود را دارد. جذاب بودن قیمت ها در کنار رسیدن برخی اخبار مثبت نظیر افزایش نرخ فروش در برخی از صنایع و همچنین قطعی شدن ...