در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته یک رشد تمام عیار را به نمایش گذاشت. کاهش ریسک‌های سیستماتیک و حتی رسیدن برخی اخبار مثبت بین‌المللی، در کنار انتشار گزارش عملکرد تولید و فروش شرکت‌ها در اردیبهشت ماه، مهمترین محرک‌های برگشت بازار به مدار رشد می‌باشند. همزمان با این گزارش‌ها، بروز آخرین وضعیت شرکت‌ها در فصل مجامع، نکات مثبته گزارش تفسیر مدیریتی که همزمان با گزارش‌های ١٢ ماهه بر روی سامانه کدال قرار گرفت را داریم که در سوخت بهاری و برگشت بازار به دوره رونق نیز موثر بوده است. به عقیده کارشناسان، عمده این اتفاق‌های مثبت در صورت‌های مالی، ناشی از ...