گروه صنعتی مینو فعالیت تولیدی خود را با تأسیس شرکت صنعتی پارس‌مینو آغاز نمود. مینو از ابتدای فعالیت و در طول بیش از نیم‌قرن حیات صنعتی خود، نقش محوری و پیشتاز را در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی بهداشتی کشور ایفا نموده است...