این کارخانه از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی کشور، در عرصه تولید داروهای انسانی است و هم اکنون بیش از یک‌صد و شصت نوع فرآورده دارویی در دوزها و اشکال گوناگون تهیه و به بازار عرضه می‌نماید...