بازارهای کالایی با کابوس نوسان قیمت دلار روبه‌رو هستند و تا زمانی که میل به افت نرخ در بازار ارز آزاد وجود داشته باشد این روند کاهشی ادامه خواهد داشت زیرا جو روانی افت نرخ را تعمیق می‌کند... البته در اواخر روز جاری شاهد تکانه‌هایی در بازار ارز بودیم که مستقیماً در بازار فولاد و آتی زعفران تجربه شد ولی در روزهای اواسط ماه رمضان هنوز برای ادعای رشد قیمت‌ها زود است اگرچه تکانه‌های اندکی در بازار فولاد مشاهده شد ، این در حالی است که روزهای کم‌خبر بازارهای کالایی ادامه داشته است و هنوز هم ضعف تقاضا و رکود را می‌توان به وضوح حس کرد...