بازارهای کالایی چهره‌ای جز رکود را نمی‌شناسند... این جمله شاید بهترین توصیف برای رخدادهای قیمتی و معاملاتی در بازارهای کالایی باشد آن هم در شرایطی که ضعف تقاضا به کاهش نرخ در اکثر بازارها منتهی شده است و افت حجم معاملات و عقب‌گرد خریداران و کاهش قیمت‌ها را موجب شده است... تنها بورس انرژی یک روز خوب را سپری کرد اگرچه بورس کالا هم شیوه جدیدی از معاملات را برای قیر رونمایی کرده است...