شاخص امروز ١٧٢٩ واحد افزایش یافت . وجود سهم های فولاد و فملی در لیست سهم های منفی امروز، کاهش قابل توجهی را به بازار تحمیل کرد و از طرف دیگر وجود اخابر ، وبملت و کچاد تاثیر قابل توجهی در افزایش شاخص امروز داشتند. جدول زیر لیست کاملتری از سهم های تاثیر گذار در شاخص نشان می¬دهد...