در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته بهتر از سطح انتظار ظاهر شد و رنج های مثبت در نمادهای ٣ گروه بانکداری، پالایشی و خودروسازی موجب شد تا به مرور تقاضا فزونی یافته و کلیت بازار چهره مثبتی به خود بگیرد. انصافا با توجه به ریزش قیمت ها در بازارهای جهانی، چنین انتظاری از بازار نمی‌رفت اما به هر جهت امیدواری به گزارش مناسب ١٢ ماهه شرکت‌‌های بزرگ و انتظار عملکرد تولید و فروش مناسب شرکت ها در دوره اردیبهشت ماه موجب شد تا باری دیگر سطح نقدینگی در بازار به سطوح ...