شاخص امروز به میزان ٣۶٨٢ واحد رشد کرد. همانطور که انتظار می­رفت شدت عرضه ها امروز کاهش یافت و با رشد تقاضا، صف فروش سهم ها جمع شد و اکثرا تا دامنه مثبت رشد قیمت داشتند. سهم های تاثیرگذار در شاخص فولاد ، شپنا و فملی بودند. لیست کامل تر شرکت های تاثیرگذار در شاخص...