در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته استارت بسیار بدی داشت. گشایش قیمت اکثر نمادها در محدوده صفر تابلو و حرکت بی‌ دلیل به سمت قیمت ‌های درصد منفی و تشکیل صفوف فروش میلیونی در برخی از نمادهای مطرح موجب شد تا شاهد سنگین شدن فضای تالار شیشه‌ ای و شدت گرفتن سطح عرضه ها باشیم. متاسفانه این روزها رفتار فعالان بازار از منطق پیروی نکرده و شاهد بروز رفتارهای هیجانی (مشابه آنچه در زمان رشد بازار تجربه نمودیم) هستیم. با این حال در نیمه دوم معاملات و با گذر از ساعت ١١ به مرور از شدت عرضه ها کاسته و رنگ تابلوی معاملات تا حدودی از زرشکی فاصله گرفت ... ! به نظر چند عامل در کاهش فشار عرضه موثر بوده است. اول اینکه ...