در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته شرایط خوبی نداشت. در واقع استارت بازار با وجود ابهام در حوزه سیاسی و بحث ورود ناوهای جنگی آمریکا به خلیج فارس، مناسب و رو جلو بود اما به مرور با شدت گرفتن عرضه ها در نمادهای ٢ گروه خودروسازی و فلزی و معدنی، فشار فروش در کلیت بازار بالا گرفت. البته در برخی از سهم ها تقاضا مناسب بود و قیمت ها احیا شد اما در مجموع مثبت به منفی رفتن بازار به لحاظ روانی نکته جالبی نیست و این وضعیت تائید می کند که بازار برای گذر از سقف قبلی، نیاز به مدت زمان بیشتری برای اصلاح دارد. برخی معتقدند ریسک ...