بورس٢۴: طی بازار امروز شاهد فراز و نشیب‌هایی در حجم معاملات و شاخص بازار بودیم به‌گونه‌ای که در بالاترین حد شاخص به ٢١٢،۴٧٩ واحد رسید و در پایین‌ترین حد نیز ٢٠٩،١۵۴ واحد را شاهد بودیم که در نهایت شاخص کار خود را در ٢٠٩١۵۴.٩٩ واحد پایان داد تا بازده منفی ١.٠۴درصد را به ثبت برساند. به نظر می رسید بازار میل بیشتری به سهم هایی با ارزش بازار پایین تر نسبت به سهام شاخص ساز پیدا کرده بود و جریان نقدینگی ...