وقتی خودرویی می‌خواهد داخلی‌سازی شود، قطعه‎سازان هم باید ظرفیت آن را ایجاد کنند؛ اما این داخلی‌سازی از ۲۰درصد شروع شده و بسته به نوع خودرو ممکن است افزایش یافته و ارتقای آن، در مدت زمان متفاوتی انجام شود ...