در هفته گذشته همانطور که انتظار می ­رفت، بازار پس از دو روز اصلاح شدید قیمت ها، به روند صعودی بازگشت و به میزان ٣١۴۶ واحد رشد کرد. صنایع فرآورده های نفتی ، کانی های فلزی ، زراعت و خدمات وابسته ، فنی مهندسی ، هتل و رستوران ، عرضه برق و چند رشته ای ها تماما در دامنه مثبت معامله می­ کردند و در سایر صنایع وضعیت شرکت های مثبت و منفی تقریباً به صورت متعادل تقسیم شده بود...