بازار سرمایه دومین روز هفته را نیز سبز پوش گذراند. سبزی همه جانبه که عملا کمتر گروهی از آن بی نصیب ماند. برخلاف روز گذشته که رشد شاخص مدیون رشد شارپ کوچکترها بود؛ امروز سهم های سنگین وزن نیز به حرکت درآمدند و تاثیر مثبت قابل توجهی بر رشد شاخص کل گذاشتند... . فردا شاخص کل با مقاومت ٢١٠ واحدی درگیر خواهد بود که به نظر میرسد با وجود این تزریق نقدینگی شکستن این سد نه چندان محکم کار آسانی باشد. با این وجود همچنان پیشنهاد سرمایه گذاری در سهم های کم ریسک و دارای بنیان قوی و کاهش درصد سهم های پر ریسک در پرتفوی را داریم...