با نزدیک شدن به آخرین مهلت معافیت از تحریم برای خریداران نفت از ایران، خبرهای سیاسی حول و حوش این موضوع زیادتر شده است: اصرار و انکار در عرضه نفت بیشتر ، تایید و تکذیب تبعیت از تحریم ها و گمانه زنی ها در مورد تمدید و یا راه های جدید فروش نفت ... چند روز است از شدت تزریق هر روزه نقدینگی و حجم بالای معاملات کاسته شده است و این باعث روی آوردن بازار به سمت گروه های کوچک تر و با ارزش بازار کمتر شده است. گروه هایی که عملا با حجم کمتر نقدینگی امکان نوسان قیمت بیشتری را فراهم میکنند. در این گروه های کوچک سهم های قوی کم نداریم اما باید مراقب رشد قیمت های کاذب در سهم های ضعیف نیز باشیم...