بعد از اصلاح خوب در روز سه شنبه بازار مجددا به مدار رشد برگشت و البته این بار هیجان خرید کمتری در بازار احساس میشد. سهامداران در گروه های مختلف، متفاوت عمل کردند و شاهد روند های حرکتی متفاوتی بودیم... این روزها کدال پرترافیک شده است و هم زمان صورت های مالی فصل زمستان و گزارش عملکرد های فروردین ماه در حال انتشار هستند. بازار به فراخور این گزارش ها در حال عکس العمل است. توصیه ها و پیشنهادات ناشی از دید و بازدید های نمایشگاه بورس نیز در جهت دهی بازار بی تاثیر نبوده است و امیدواریم بتواند در حرفه ای شدن بازار سرمایه گام موثری برداشته باشد... شاخص کل پس از رشد پرشتاب در ١.۵ ماه اخیر ، بالاخره موفق به شکست سقف تاریخی مهر ماه و ثبت بالای این محدوده مقاومتی شد. در حال حاضر بنظر می رسد بازار نیاز به یک برگشت ...