نکته مثبت امروز، جذب این عرضه های پر حجم بود که باعث شد نه تنها شاهد شکل گیری صف فروش های حجیم نباشیم؛ بلکه درصد کاهش قیمت ها نیز خیلی جدی نباشد و این به لطف همان نقدینگی ست که مدتی ست از نحوه عمل آن انتقاد میکنیم... برآیند معاملات حقیقی و حقوقی نشان از ورود حدود ١٣۵ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار داشت. ارزش معاملات خرد نیز با رشد چشمگیر حدود ۵٠ درصدی نسبت به روز قبل مواجه شد... با توجه به اعلام رسمی عدم تمدید معافیت ها در عصر امروز، به نظر میرسد که بازار فردا حداقل در نیمه اول پر عرضه باشد اما با دلیل ادامه دار بودن ورود نقدینگی پیش بینی میشود که این عرضه ها جذب خواهد شد. هر چند که امیدواریم ...