به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،خفولا به دلیل شایعات قرار داد جدید و قرار گیری در سطوح حمایتی و وضعیت تکنیکالی مناسب سیگنال خرید صادر کرد