بازارهای کالایی میل به افزایش قیمت‌های جدیدی پیدا کرده‌اند اگرچه هنوز هم نمی‌توان گفت جریان غالب در این بازارها صعودی شده است... بازار پتروشیمی‌ها هنوز هم کاهشی است اگرچه دلیل اصلی آن را باید در افت قیمت‌های پایه جستجو کرد... فولاد اگرچه هنوز از روند نزولی خود رها نشده ولی این بازار هم جرقه‌های مهمی از رشد قیمت‌ها را ترسیم کرده است...