به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، سرمایه گذاری پردیس به دلیل ارزش ان ای وی بالا و توان سود سازی مناسب در کف قیمتی قرار گرفته و با ریسک کم جای بازدهی خوبی در بازه زمانی عنوان شده را دارد