قیمت های جهانی رشد کرده اند و عملا در حال جبران کاهش های اخیر خود هستند. گزارش عملکرد های اسفند ماه نیز طبق انتظارها خوب و نسبتا بهتر از ماه قبل بودند. از نظر تکنیکال، شاخص کل هنوز جای رشد دارد اما رشدهای بدون استراحت و یک نفس و همینطور رشد یکپارچه همه نمادها مثل چیزی که امروز اتفاق افتاد، نگرانی هایی را ایجاد میکند. در هر صورت تا زمانی که با تزریق نقدینگی به بازار مواجه باشیم، احتمالا خرید های هیجانی نیز داشته باشیم. هرچند که به نظر میرسد که نقدینگی جدید به سمت سهم های با بنیان قوی در حرکت است اما باعث ایجاد هیجان خرید در همه بازار شده است که در صورت ادامه دار بودن، میتواند به رشد قیمت کاذب و حباب قیمتی در شرکت های ضعیف تر منجر شود.