نوشتاری از عظیم ثابت ، پیشکسوت بازار سرمایه صبح که داشتم از منزل با تاکسی میامدم سرکار و کارهای عقب افتاده و در دست اقدام شخصی و شرکتی را مرور می کردم،ناخوداگاه،در سطح وسیع تری مشکلات و نابسامانی های متعدد و کارهای برزمین مانده در حوزه‌های مختلف کشورم جلوی چشمانم ظاهر شد و به سرعت هزاران کار نکرده و راه نرفته پیش دیدگانم رژه رفتند...

عظیم ثابت

صبح که داشتم از منزل با تاکسی میامدم سرکار و کارهای عقب افتاده و در دست اقدام شخصی و شرکتی را مرور می کردم،ناخوداگاه،در سطح وسیع تری مشکلات و نابسامانی های متعدد و کارهای برزمین مانده در حوزه‌های مختلف کشورم جلوی چشمانم ظاهر شد و به سرعت هزاران کار نکرده و راه نرفته پیش دیدگانم رژه رفتند.

یادم امد اول سالی ،هموطنان عزیز گلستانی و مازندرانی ما گرفتار سیلابهای شدیدی شده اند که نیاز به سر و سامان دهی فوری دارند،نیاز به مراقب و دلجویی هم دارند،آدمی وقتی مصیبتی می بیند،باید دستگیری شود تا حس ناب انسانیت در وجودش زنده بماند، تا فکر نکند در ناکجاآباد گرفتاری های خود غوطه ور است و دادرسی ندارد!

یادم آمد چقدر کارهای زیادی می توانستیم انجام دهیم تا اینگونه اتفاقات طبیعی بدرستی مدیریت بشوند و از آثار مخرب آنها کاسته شود تا بالصطلاح مدیریت بحرانهای بزرگ را بدرستی و با کمترین عواقب تلخ آن انجام دهیم!

یادم آمد که چه حجم وسیعی از اینگونه حوادث هرساله سر ما آوار می شوند و اکثرا نیز صدمات و تلفات قابل توجه مادی و معنوی دارند و وقتی آسیب شناسی می شوند، می بینیم در عمده موارد ما در شناسایی،پیش بینی علمی و کنترل آنها عاجز و ناتوان بوده ایم؛ خطاهای متعدد انسانی در شکل گیری و گسترش آنها نقش محوری داشته اند که باید از میزان اینگونه خطاها به جد و جهد کاسته شود.

یادم آمد مقوله های مهمی مثل نظارت و کنترل سالها است بدرستی در غالب موارد اجرا نمی شوند، مثلا نرخ سود بانکی را کاهش می دهیم ولی مدیریت بازارهای موازی را بلد نیستیم و پول‌های کلان خلق شده، سر از بازارهای ارز و سکه و متعاقب آن،کالاهای اساسی و مسکن در می آورند و بسان سیل مهارنشدنی گرکان،کیان عرصه‌های اقتصادی را از هم می پاشند و حوادث یکی دو سال گذشته را رقم می زنند و امروز در حال،رنج بردن عوارض ویرانگر آن هستیم؛ و یا دست موسسات غیرمجاز در جذب منابع مردم را باز می گذاریم و نظارت چندانی بر شکل گیری و فعالیت های فراقانونی آنها نداریم و نهایتا که اوضاع پیجیده و حاد می شود، دهها هزار میلیارد تومان از جیب مردم گرفتار به گردن کلفت های قانون گریز می پردازیم و قس علی هذا...

یادم آمد حتی قدرت کنترل اقلام اساسی و روزمره زندگی مردم را هم بلد نیستیم، یک روز قیمت گوشت سر به فلک می گذارد، یک روز خودرو، یک روز مسکن و یک روز حتی پیاز!!

چقدر باید امسال کار کنیم و دقت کنیم و کنترل و نظارت کنیم تا کمتر شاهد بروز و ظهور اینگونه حوادث تلخ باشیم؛ برای تحقق این امور مهم باید کمربندها را محکم ببندیم و با همت و حمیت عمومی پا در راه نهیم.

امسال بدرستی، سال رونق تولید از سوی رهبری نامگذاری شده است، کاش یک سال هم که شده بیشتر و جدی تر به این مقوله تاثیر گذار ورود کنیم، بگذاریم تولید کشور به درستی شکوفا شود،نظارت کنیم که کیفیت کالاهای ایرانی بهبود یابد و اقتصاد ما از تکیه بر ثروت خدادادی نفت و گاز خارج شود و‌ بسوی تولید و تنوع محصولات داخلی باکیفیت گام بردارد،

گرچه سرو سامان دادن این کارها سخت است ولی نشدنی نیست،

کافی است همه فارغ از منافع پررنگ شخصی و حب و بغض های جناحی و دسته بندی ها و تکثرگرایی های مخرب سیاسی، جهت حفظ امنیت و منافع ملی دست در دست هم دهیم و بسوی ساختن ایرانی بهتر،زیباتر و آبادتر گام برداریم.

البته نزول باران رحمت الهی در صبح اولین روز کاری را هم به فال نیک می گیریم و متواضعانه از درگاه احدیت خواهان بارش گسترده و مستمر الطاف،نعمات و نزولات رحمانی بر سر این مرز و بوم مانا و پرگهر هستیم.

پیشکسوت بازار سرمایه