آخرین هفته از سال ٩٧ با سبزپوشی شاخص و محوریت سهام صادراتی آغاز شد. در بازار روز گذشته صنایعی نظیر پتروشیمی و پالایشی بیش از سایرین مورد توجه بودند. البته در سایر گروه ها هم وضعیت بد نبود اما عمده توجهات متمرکز بر دو گروه یاد شده بود. آرامش نسبی بازارهای جهانی به ویژه شاخص های نفتی، تخلیه فروشنده‌هایی که برنامه قطعی عرضه دارایی خود در بازار را داشتند و خوش‌بینی به تمدید معافیت نفتی برخی از کشورهایی که نفت مورد نیاز خود را از ایران تهیه می کنند، از دلایلی است که سبب تحرک نقدینگی در بازار و ورود ...